PoliTycoon

Poza polityczną ortodoksją
Autor: PoliTycoon
Pub.: 2017/11/17
Uczciwość

Piąty z cyklu artykułów zawierajacych krytykę Karty Etycznej Mediów (KEM). W tej części o uczciwości. Czy można odróżnić gapowatego dziennikarza od dziennikarza nieuczciwego? Czy dziennikarz może niewiedzieć? Jeżeli tak to czy powinien przynajmniej wiedzieć, że nie wie? Czy każdy istotny brak w publikacji jest nieuczciwością? Czy każda nieuczciwość jest manipulacją? Jak rozpoznać manipulację medialną i jak się przed nią bronić?

Każdy "fake news" ma swojego autora, czasem anonimizowanego. Każdy autor ma swojego wydawcę. Każdy wydawca ma odbiorców swoich treści. Każdy odbiorca jest przekonany, że - uznane przez niego - media, z których czerpie informacje, są wiarygodne i uczciwe. Okazuje się jednak, że jedną z głównych metod manipulacji jest przemilczanie i bagatelizowanie informacji. Jeżeli materiał nie został opublikowany, nie można o nim powiedzieć, że jest nieuczciwy.

Ilustruje to Chomsky kiedy mówi, że ludzie nie tylko, że nie wiedzą co się dzieje, oni nawet nie wiedzą, że nie wiedzą.