PoliTycoon

Poza polityczną ortodoksją

Teksty pomagające zrozumieć inne teksty.

meta- [gr. metá],
pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający: poza-, po, łącznie (z czymś), wśród, prze-, wskazujący na następstwo lub zmienność czegoś;
np metafilozofia, metagalaktyka, metageneza.

Krytyka Karty Etycznej Mediów

Krytykę zasad KEM opieram na definicjach z encyklopedii PWN oraz Słownika Języka Polskiego PWN, które przyjmuję jako niekontrowersyjny punkt wyjścia. Moja krytyka, jest podyktowana potrzebą uporządkowania własnych intuicji i refleksji oraz wypracowania własnej metody przetwarzania informacji, oddzielania prawdy od “fake news”, w żmudnym procesie wyrabiania sobie własnej opinii. Jeżeli okaże się, że komuś te artykuły pomogą w jego własnej drodze przez gąszcz informacji, będzie mi niezmiernie miło się o tym dowiedzieć. Jeżeli ktoś dostrzeże luki w argumentacji, zapragnie podzielić się konstruktywną krytyką lub uwagą do tekstu, czy też zadać pytanie, publicznie lub prywatnie, zapraszam.