PoliTycoon

Poza polityczną ortodoksją
Selekcja informacji w mediach - zasady, wartości, manipulacje

W łańcuchu procesu gatekeepingu występują tak zwani gatekeeperzy, czyli selekcjonerzy informacji. Należą do nich m.in. osobowe źródła informacji, dziennikarze, redaktorzy, redaktorzy odpowiedzialni, montażyści, szefowie działów informacyjnych, wydawcy, wreszcie właściciele mediów mający wpływ na to, co się ukaże w gazecie, radiu, czy w telewizji. Oczywiście, wymienione podmioty są oficjalnymi gatekeeperami. Istnieją też ukryci selekcjonerzy, tacy jak reklamodawcy, lobbyści, czy politycy.

Selekcja informacji w mediach - zasady, wartości, manipulacje

Manipulacja w mediach jest nieodłącznym elementem krajobrazu medialnego. Media mają moc i siłę; mogą inspirować, zachęcać, przestrzegać, perswadować, czy nakazywać. Dlatego doskonale nadają się jako narzędzie manipulacji. I z tej możliwości korzystają. Należy jednak pamiętać, że nie są one tworami bezosobowymi – stoją za nimi ludzie i organizacje, potężne korporacje, grupy biznesowe, czy partie polityczne. To, co otrzymuje odbiorca jest wypadkową ich przekonań i interesów, szczególnie interesów.

Selekcja informacji w mediach - zasady, wartości, manipulacje

...teoria framingu analizuje, w jakich kontekstach pojawiają się newsy , jakie skrypty poznawcze uruchamiają, w jakich ramach zostały osadzone. Literatura medioznawcza wyróżnia pięć głównych ram: konfliktu, odpowiedzialności, ludzkiego zainteresowania (human interest), ekonomii i moralności... Rama jest centralna ideą, wokół której organizowane jest relacjonowanie, wyjaśnianie, kontekstualizowanie i interpretowanie newsa. Przyjęcie określonej ramy nie pozwala więc na dowolne odczytanie znaczenia newsa, lecz poprzez wykluczenie pewnych danych dotyczących wydarzenia, podkreślenie ważności niektórych jego aspektów, ukierunkowuje jego interpretację.

Selekcja informacji w mediach - zasady, wartości, manipulacje
  1. Przemilczanie informacji, jej wyolbrzymianie lub pomniejszanie znaczenia
  2. Nagłaśnianie informacji niesprawdzonych
  3. Oceny i komentarze zawarte w informacji zamiast bezstronnego (neutralnego) opisu faktów (tzw. ukryta perswazja)
  4. Niezgodność tytułów i lidów informacji z jej treścią
  5. Ramowanie informacji niezgodne z jej charakterem
  6. Wprowadzanie do treści informacji wypowiedzi rzekomych autorytetów
  7. Emocjonalizacja i aksjologizacja przekazów informacyjnych
  8. Inscenizacja wydarzeń, relacje z pseudo - events, kreowanie informacji, zmyślanie „faktów” (tzw. faktów medialnych).

Oczywiście, niekonieczne jest spełnienie wszystkich warunków, żeby można było mówić o manipulacji. Wystarczy, żeby choć jeden z nich był spełniony, aby mówić o manipulacji pojętej (w odniesieniu do informacji w mediach ) jako kreowanie, zniekształcanie lub pomijanie informacji, ewentualnie nadawanie jej ukrytej formy publicystycznej.

Selekcja informacji w mediach - zasady, wartości, manipulacje

News analysis – hybrydowa forma łącząca newsa z komentarzem i analizą.

Subskrybuj Naukowy Przegląd Dziennikarski